Skautské časopisy o aktivním občanství

Hlasitě rezonujícím tématům se věnují nejnovější čísla časopisů pro skautské vedoucí (Skauting) a skautky a skauty starší 15 let (Roverský kmen); na obě témata v nich najdeme několik článků, které mohou být impulzem k další diskuzi ve skautském prostředí. Týkají se mj. motivace k aktivnímu občanství, otázky vlastenectví, apolitičnosti Junáka – českého skauta a v rozhovoru s Jankem Rubešem se dozvíme, proč i jednotlivec může mít velkou váhu ve veřejném prostoru. Přečíst si je můžete i vy! https://www.skaut.cz/novinky/ze-skautsk%C3%A9ho-sv%C4%9Bta/aktivn%C3%AD-ob%C4%8Danstv%C3%AD-apoliti%C4%8Dnost-hlavn%C3%AD-t%C3%A9mata-aktu%C3%A1ln%C3%ADch-vyd%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasopis%C5%AF-

Číst dál

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28

On the 28 March 2017, the European Audiovisual Observatory (EAO) has published a noteworthy report entitled “Mapping of media literacy practices and actions in EU-28”. The study is focused on projects relating to media services delivered on electronic communication networks, both linear and non-linear, and on information services where pertinent, excluding from its scope press, radio and off-line media. As regards to its material scope, the EAO report lists only media literacy actions that have taken place outside schools. This study has been commissioned to the EAO by the European Commission and co-authored by Martina Chapman, Director of Mercury Insights, who has examined all the data previously gathered by the EAO and transformed it in a comparative analysis. As for the methodology used for the preparation of the report, a questionnaire was sent to national experts in each EU country who have been asked to identify 20 significant media literacy projects in their country and to provide more analytical information on the five most significant of them. The latters have been used for a case-study research. The responses were afterwards cross-checked with the members of the EU Media Literacy Expert Group (MLEG) and presented during its yearly meeting in November 2016.

Číst dál

Začněme třeba takhle... (metodická příručka)

Interaktivní hry s tématy lidských práv a multikulturní společnosti publikovala už v roce 2007 Česká rada dětí a mládeže. Jsou nadčasové a mimo jiné se dotýkají jednoho z aktuálních témat Strukturovaného dialogu s mládeží EU. Svým obsahem je manuál směřovaný (nejen) na neziskový sektor. Hry jsou využitelné jak v deštivých obdobích školních výletů a letních táborů, tak i jako doplnění probíraného tématu pro pedagogy na školách. Konkrétních aktivit, na kterých by se dala daná problematika přímo ukázat a studenty tak vedla k lepšímu porozumění a hlubší analýze, není nikdy dost. (Úvod na webu ČRDM: http://crdm.cz/publikace/zacneme-treba-takhle-metodicka-prirucka/)

Číst dál

More Than Culture - Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží

Jak zacházet s předsudky, stereotypy a diskriminací (nejen) při mezinárodních setkáních mládeže? Seznamte se s konceptem a metodami vědomé práce s diverzitou! Příručku připravil pro české čtenáře Tandem (http://www.tandem-org.cz/aktuality/more-than-culture-diverzita), jedním z českých redaktorů je Jan Husák, koordinátor Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.

Číst dál

Participační metody a jejich implementace (anglická verze)

V příručce naleznete popis práce s následujícími metodami: Participation café, Junulara, Negomot, Open space, Human library. Seznam metodik vytvořilo ICM Jindřichův Hradec (www.icmjh.cz) v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ se svými partnery.

Číst dál

Participační metody a jejich implementace (česká verze)

V příručce naleznete popis práce s následujícími metodami: Participation café, Junulara, Negomot, Open space, Human library. Seznam metodik vytvořilo ICM Jindřichův Hradec (www.icmjh.cz) v rámci projektu strategického partnerství Erasmus+ se svými partnery.

Číst dál

Buďme v kontaktu