Možnosti zapojení do procesů strukturovaného dialogu s mládeží na téma přístup mladých lidí k právům

TATO KONZULTACE JE JIŽ UZAVŘENA

Celoevropská fáze této konzultace byla ukončena na podzim 2014 přijetím Usnesení Rady ministrů EU o přístupu mladých lidí k jejich právům za účelem posilování jejich samostatnosti a zapojování do společnosti. Přijetí Usnesení ministrů předcházelo formulování tzv. Společných doporučení zástupců mladých lidí a úředníků členských států EU na Evropské předsednické konferenci mládeže v Římě, ve dnech 13. - 16. října 2014.

V současné době se tématem zabývá Odbor mládeže MŠMT a patřičné pracovní skupiny pro realizaci Koncepci na podporu mládeže 2014 - 2020.

Možnosti zapojení do procesů strukturovaného dialogu v oblasti přístupu mladých lidí k právům:

1. Své podněty můžete zasílat průběžně na e-mail jan.husak@crdm.cz - rádi se s Vámi setkáme i na osobním jednání

2. Mladí lidé do 30 let se mohou zapojit do esejistické soutěže k tématu a prezentovat tak svůj pohled na věc

3. Během roku 2015 proběhne kulatý stůl k tématu ve spojení s pracovní skupinou MŠMT - předběžný zájem o účast můžete avizovat na jan.husak@crdm.cz

Hlavním tématem aktuálního IV. cyklu strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže je téma posilování postavení mladých lidí (youth empowerement). Jednou z priorit, kterou si předsednické státy EU předsevzaly jak posílit postavení mladých lidí je napomoci zlepšení jejich přístupu k právům, a to v nejširším slova smyslu. Téma je na evropské úrovni projednáváno především v rámci italského předsednictví v EU v druhé polovině roku 2014. Na základě jednání Evropské konference mládeže vznikla již sada základních doporučení ze strany mladých lidí a zástupců odborníků a úředníků ministerstev zodpovědných za oblast mládeže ze všech členských států. Tato budou předložena Radě ministrů EU. Rada ministrů se tématem bude zabývat na svém prosincovém jednání, kdy je předpokládáno přijetí Usnesení Rady k tématu. Následujícím krokem je zpětné projednání a monitoring naplňování doporučení v České republice.

V rámci zajištění řádného follow-upu a implementace evropských doporučení, stejně jako cílů státní Koncepce na podporu mladých lidí na léta 2014 - 2020 v oblasti přístupu mladých lidí k právům sleduje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží toto téma dále a vybízí další subjekty, které mají k tématu co říci, aby pokračovaly ve vzájemném dialogu a činnosti na podporu naplňování práv mladých lidí.

Vzhledem k tomu, že téma přístupu mladých lidí k právům v České republice je poměrně nové, připravuje Národní pracovní skupina ze získaných zjištění sadu doporučení, které bude dále prezentovat a zpracovávat patřičným aktérům přímo v České republice během jara 2015. V rámci konzultačního procesu je zpracovávána také odborná analýza, která by měla napomoci dalšímu uchopení a rozvoji tohoto tématu v ČR do budoucna. Vzhledem k odbornosti a komplikovanosti tématu, prosíme případné zájemce o spolupráci, aby se ozvali přímo zástupcům pracovní skupiny, nebo jejímu koordinátorovi na e-mail jan.husak@crdm.cz.

V rámci posilování uvědomění o právech mladých lidí a jejich přístupu k nim, se mohou také mladí lidé zapojit do esejistické soutěže, kdy mohou představit svůj pohled na téma, konkrétní nedostatečné oblasti naplňování jejich práv, ale i zamyslet se nad vlastním vnímáním právního státu a role mladých lidí v něm. Všechny příspěvky budou oceněny praktickými propagačními dárky (USB disky, láhve na vodu, trička apod.), autoři nejzajímavějších příspěvků mohou získat stáž u členů Národní pracovní skupiny či možnost účastnit se mezinárodních akcí k tématu.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu