Evropská konference mládeže v Bugibbě završila 5. cyklus

Evropská konference mládeže, Bugibba, Malta 2017

Od úterý 21. března do čtvrtka 23. března na Maltě pracovaly téměř dvě stovky převážně mladých lidí na návrzích, jak uvést do praxe doporučení, která vzešla z 5. cyklu strukturovaného dialogu (a konkrétně pak z konzultací a z Evropské konference mládeže v Košicích).

Číst dál

Regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě

Rozhoduj o Evropě, regionální seminář v Brně 23. ledna 2017

Od ledna do června 2017 diskutují díky projektu Rozhoduj o Evropě (EUTIS a CEP) mladí lidé s politiky a úředníky z různých úrovní. Nejinak tomu bylo i v Brně 23. ledna. K čemu došli? Máte taky chuť se zapojit? Stojí to za to.

Číst dál

Besedy s mladými delegáty do OSN

Mladí delegáti Petra a David v New Yorku

Součástí programu mladých delegátů do OSN jsou besedy ve školách a organizacích s Petrou Sýkorovou a Davidem Ulvrem. Ti se již jako mladí delegátky za ČR zúčastnili řady jednání OSN, včetně těch newyorských v říjnu 2017.

Číst dál

Barcamp 2017 - Save the date

Barcamp 2017 - první informace, strukturovaný dialog s mládeží

Neformální konference o mladých a politice se uskuteční 16. září 2017 v Aule Univerzity Pardubice. Už teď si toto datum s místem zapište.

Číst dál

Sdíleli a sbírali jsme zkušenosti s ambasadory SD

Seminář YOUth Ambassadors in Action, Strukturovaný dialog

Ambasadoři SD, to jsou mladí lidé, kteří ve svém okolí propagují strukturovaný dialog mezi svými vrstevníky a organizují konkrétní akce SD. V některých zemích EU s nimi už mají své zkušenosti, v ČR je zatím plánujeme. Proto jsme se na seminář zaměřený právě na ambasadory vydali. O tom, jak vypadal, píše Pavla Hosnedlová.

Číst dál

Představujeme naše nové partnery

Síťovací setkání partnerů Strukturovaného dialogu 2016

V letošním roce zahájila Národní pracovní skupina pro SD spolupráci s několika organizacemi, které jsou aktéry SD s mládeží. Máme z toho takovou radost, že vám je chceme představit zvlášť.

Číst dál

Jedno volné místo na zasedání Rady Evropy - pro vás?

Konference regionálních a místních orgánů Rady Evropy zve 1 mladého člověka (16-30 let) z každé členské země k účasti na svém 32. a 33. jednání v 26.-30. března a 16.-20. října 2017 ve Štrasburku. Budete to vy?

Číst dál

Buďme v kontaktu