Projekt, ve kterém mladí lidé z Jindřichova Hradce, kteří se chtějí podílet na veřejném dění, dostávají prostor seznámit se se zastupiteli organizací mládeže, veřejnými činiteli a politickými činiteli, s cílem vyjádřit se a apoliticky fungovat na demokratických principech. Projekt je určen pro žáky základních a středních škol v Jindřichově Hradci. Dílčím cílem je založení a smysluplné fungování Parlamentu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. TERMÍN KONÁNÍ PROJEKTU: 1. 9. 2014 - 30. 8. 2015

Získané výstupy:
Průběžné výstupy projektu naleznete na webu http://www.icmjh.cz/ v sekci Strukturovaný dialog.
Organizátor: ICM Jindřichův Hradec z.s.
E-mail organizátora: info@icmjh.cz
Web organizátora: http://www.icmjh.cz/

Jednotlivá témata mají charakter celodenního setkání. Účastníci se seznámí s činností prezentované/ných organizace a budou s veřejněnými činiteli diskutovat dle zaměření jednotlivých tématických celků

1. Parlament dětí a mládeže (pozván zástupce Národního parlamentu dětí a mládeže)
2. Zapojení mládeže do komunitního plánování města Jindřichův Hradec
(pozván starosta, místostarosta, vedoucí odborů a zástupce Městské knihovny města Jindřichův Hradec)
3. Zaměstnanost x nezaměstnanost
( zástupce Úřadu práce v JH, zástupce významného regionálního zaměstnavatele, zástupce Europe direct České Budějovice, zástupce informačního centra v Jindřichově Hradci)
4. Koho zastupuje poslanec? Lidi, tedy i nás! (pozváni poslaneci Parlamentu České republiky zastupujicí JČ)
5. Platí zákony pro všechny? (pozváni poslaneci Parlamentu České republiky zastupujicí JČ)
6. Můžeme Vám pomoci (Zástupci Policie ČR a Městské policie v J. Hradci, zástupce Probační a mediační služby v Jindřichově Hradci, )
7. Svoboda projevu (pozván senátor Parlamentu České republiky, známý umělec a sportovec pocházejicí z Jindřichova Hradce)

PROGRAM SETKÁNÍ:
Jednotlivá témata mají charakter celodenního setkání. Účastníci se seznámí s činností prezentované/ných organizace a budou s veřejněnými činiteli diskutovat dle zaměření jednotlivých tématických celků

MÍSTO KONÁNÍ:
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec, Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec.

CÍL PROJEKTU PRO ÚČASTNÍKY:

1.Kompetence vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase.
2.Matematická kompetence rozvíjet a používat matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních situacích.
3.Kompetence k práci s digitálními technologiemi.
4.Kompetence k učení
5.Kompetence sociální a občanské
6.Smysl pro iniciativu a podnikavost
7.Kulturní povědomí a vyjádření

Získání certifikátu Youthpass.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu