Tento krátký článek referuje o zkušenosti účastníka Evropské konference mládeže v Římě.

Na cestě do Říma, Strukturovaný dialog s mládeží

S tématem participace mladých v politice a naplňování jejich práv jsem se setkal při probírání témat evropské integrace ve svém působení v Europeu. Konkrétní zkušenost se vzděláváním mladých lidí v jejich politických/občanských právech jsem získal v rámci projektu Municipalita (I,II, III). Měl jsem možnost představit studentům jejich práva a způsoby, jakými je mohou využívat tak, aby přispěli k dobrému chodu místní komunity a lokální politiky. Když se mi naskytla možnost prezentovat své zkušenosti na Evropské konferenci mládeže v Římě, byl jsem rád. Velké pozitivum konference byla možnost sedět v jedné místnosti a diskutovat s lidmi z několika zemí Evropy o jejich zkušenostech a národní situaci v oblasti mládeže. Jako příklad uvedu rozhovor s delegáty z Malty, kteří mi popisovali jejich úspěšnou celonárodní akci na podporu politické participace mezi mladými. Akce, která jim zabrala dva roky intenzivní práce a ve výsledku se odrazila na vyšší účasti mladých lidí ve volbách, mě zaujala a motivovala být aktivní v osvětě mezi mladými i nadále.

Jako každá poměrně nová iniciativa má proces strukturovaného dialogu a Evropská konference mládeže před sebou ještě velký kus cesty k dokonalosti. Konkrétně nyní byl během konference dáván silný důraz na vytváření dokumentů, doporučení, sepisování naší praxe do krátkých a ve výsledku velmi obecných textů. Osobně si myslím, že by pro samotné účastníky i pro instituce, které z našich zkušeností mají čerpat, bylo dobré klást důraz více na společnou diskusi a sdílení zkušenosti mezi sebou. Osobní zkušenosti jsou to nejcennější, co účastníci mohou nabídnout a politici by z takovéhoto setkání mohli načerpat mnoho praktických informací. Z toho důvodu doporučuji více zapojit politické aktéry do debat s mládeží. S konference jsem odjížděl s vědomím, že nebyl úplně využit potenciál takového setkání, a účastníci nesdíleli tolik zkušeností, kolik mohli. Podobná akce, jako je Evropská konference mládeže, je unikátní a potřebná a stojí za to ji zlepšovat a využít její potenciál.

Na konferenci jsem odjížděl s velkým očekáváním. Chtěl jsem mít možnost sdílet zkušenosti s mladými lidmi z Evropy, možnost diskutovat nové způsoby participace mladých na veřejném dění a možnost navázat nové kontakty, které mi budou sloužit pro budoucí sdílení informací a nápadů. Vše toto jsem od Evropské konference mládeže očekával a vše se také naplnilo. Měl jsem možnost probrat mně velmi blízké téma politické participace mládeže s aktivními a zajímavými lidmi z celé Evropy.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu