Mladí lidé nemají moc dobré povědomí o politice. Když už něco vědí, většinou je to negativní obraz politikaření a korupce.

Politická participace mladých Strukturovaný dialog s mládeží

Mladí lidé nemají moc dobré povědomí o politice. Když už něco vědí, většinou je to negativní obraz politikaření a korupce. Informace získávají většinou z médií a internetu a vlastní zkušenost s reálnou politikou nemají ani na obecní, vůbec pak na národní úrovni. Souhlasíte? Máte jinou zkušenost?

Během workshopu, který proběhl na Síťovacím setkání strukturovaného dialogu s mládeží dne 13. listopadu, vyplynulo napovrch několik alarmujících skutečností o tom, zda se mladí lidé podílejí na politice a jaké o ní mají povědomí.

Účastníci měli tři úkoly:

  1. Zmapovat stav politické participace mladých v ČR?
  2. Uvést ideální představu stavu participace mládeže v politice a veřejném životě.
  3. Ukázat nástroje a příklady dobré praxe, jak ideálního stavu docílit.

Nic není tak černé, jak se na začátku zdá. Účastníci síťovacího setkání byli jak mladí lidé, tak odborníci z praxe, a výstup workshopu tak má reprezentativní charakter. Celý text najdete v přiloženém PDF dokumentu. Zde zjistíte, jaké jsou slabiny i příklady dobré praxe, jak mladé lidi kvalitně a důstojně zapojovat do politiky.

Souhlasíte s tím, co je v dokumentu řečeno? Víte, že by u Vás debata na téma politické participace mladých dopadla úplně jinak? Kontaktujte nás (michaela.cvachova@crdm.cz) a pojďme společně uspořádat debatu v rámci strukturovaného dialogu u Vás v obci, škole, oddílu, informačním centru... vlastně kdekoliv, kde se potkávají mladí lidé i ti, kteří o nich rozhodují. Můžete odpovědět i na krátký on-line dotazník, jehož výstupy budou využity v rámci konzultace EU s mladými lidmi

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu