Teorie je jedna věc, praxe druhá. Anička nám zaslala své dojmy z akcí v rámci SD projektu JUNULARA. Stojí za přečtení.

účastnice strukturovaného dialogu, projekt JUNULARA, ICM Jindřichův Hradec

Strukturovaný dialog JUNULARA – setkání třetí

Dne 9. prosince 2014 se na Obchodní Akademii v Jindřichově Hradci konalo další setkání v rámci strukturovaný dialog projektu JUNULARA na téma “Zaměstnanost x nezaměstnanost". Žáci základních a středních škol v Jindřichově Hradci se setkali již potřetí. Předcházející diskuse byly velmi zajímavé, i když musím poznamenat, že někteří hosté nevědí, jak diskutovat s mládeží, pronášejí monology a neodpovídají na naše otázky. Smutné je, že tato moje poznámka se týká vedoucí odboru pro mládež na MÚ v Jindřichově Hradci. Po ukončení každého setkání vyplňujeme, my mladí účastníci, dotazník a výsledky posíláme i našim hostům. Snad se ti, kteří od nás dostali špatnou známku, zamyslí a až přijde další možnost setkání s námi, uspějí a budou pro nás vzorem.

Díky našemu prvnímu setkání začal ve městě pracovat přípravný výbor pro založení Městského parlamentu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Jsem členkou tohoto výboru a vím, jak těžké je přesvědčit mladé lidi ve městě, aby se angažovali. Vedení města, s kterým jsme diskutovali na našem druhém setkání, nás podporuje a už nyní se účastníme zasedání zastupitelstva města.

Na třetí setkání jsme se těšili. Už jsme věděli, co nás čeká a většina z nás se připravila. Na stránkách ICM Jindřichův Hradec a na facebooku projektu jsou vždy před naším dialogem uvedeny informace a odkazy, které se tématu týkají. Někdo se připraví, někdo ne – záleží na přístupu každého účastníka.

Strukturovaný dialog na téma „ Zaměstnanost x nezaměstnanost“ měl zajímavé hosty, od kterých jsme se dozvěděli spoustu nového. Snažili jsme se, aby se i oni od nás dozvěděli náš názor na diskutované téma. Jako první pozvání přijala Štěpánka Hrbková z Úřadu práce v Jindřichově Hradci, která nám rozdala testy na téma Úřad práce ČR. Poté jsme diskutovali o jednotlivých bodech testu. Diskuse byla zajímavá jak pro žáky základních škol, kteří se dozvěděli, jak postupovat při výběru učiliště nebo střední školy, tak pro studenty, kteří se dozvěděli, jak správně postupovat pokud se jim nepodaří získat práci a budou se muset zaevidovat na ÚP.

Dalším hostem byla Zuzana Bedrnová z informačního centra v Jindřichově Hradci. Diskutovali jsme o akcích v Jindřichově Hradci a o jejich plánování. Důležitou informací pro nás bylo, že můžeme přijít s nápadem na uskutečnění nějaké akce a také si vážíme toho, že paní Bedrnová přijala kritiku, která se týkala organizace rozsvícení vánočního stromu v Jindřichově Hradci a konkrétní návrhy na zlepšení ocenila jako přínosné.

Po občerstvovací přestávce nás navštívila Růžena Ferebauerová z Europe Directu ČR. Tato část dialogu byla podle mého nejméně zajímavá. Paní Ferebauerová si připravila prezentaci na téma možnosti studia v zahraničí. Protože se to týkalo hlavně středoškoláků, diskutovali hlavně oni. O možnostech, které mají děti ze základek, příliš nevěděla. Naštěstí zde byla i paní Kubincová, vedoucí ICM Jindřichův Hradec a ta nám připomněla možnosti v rámci programu Erasmus+. Nakonec nedopadla tato část dialogu tak špatně, jak to v průběhu vypadalo.

Posledním hostem byla Milada Petrů z Hospodářské komory ČR. Diskuse s ní byla úplně jiná, než s ostatními hosty. Přímo odpovídala na naše dotazy, nevymýšlela si důvody, proč nemůže reagovat. Dozvěděli jsme se o podnikatelském prostředí v Jindřichově Hradci, o skutečných možnostech zaměstnání v regionu i o výši mzdy, která je tu obvyklá.

Našeho dialogu se účastnil i vedoucí ICM v Českých Budějovicích Dušan Brodský a Míša Cvachová z Prahy (Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží). Míša s námi hrála i energizery a diskutovala s námi, přehledně nám namalovala na tabuli k čemu vlastně strukturovaný dialog je a jak ho správně dělat.

Radost mám z toho, že strukturovaný dialog u nás v Jindřichově Hradci funguje a každé další setkání je ještě zajímavější, než to předešlé. I tento den byl velice zajímavý, dozvěděla jsem se mnoho nových věcí a už dnes se těším na setkání s poslanci Parlamentu ČR, které proběhne v lednu.

Jindřichův Hradec 12. 12. 2014

Anička Kočová

žákyně 9. třídy ZŠ, členka přípravného výboru MPDM Jindřichův Hradec

Komentáře

Držím Aničce palce, napsala krásný článek a zajímá se o dění kolem sebe - doufám, že ji čeká zářnábudoucnost!

super je číst také pohledy mladých lidí na akce, díky!

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu